Ramowy dzienny harmonogram

 

8:00 – 14:40      zajęcia dydaktyczne według planu lekcji danej klasy

7:00 – 8:00        świetlicowy dyżur – poranne zabawy świetlicowe.

9:40 – 9:55        przerwa śniadaniowa

11:35 – 11:55      przerwa obiadowa – zupa

12:40 – 13:00    przerwa obiadowa – drugie danie

14:40 – 17:00    planowe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami

 Pozytywna decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie założenia szkoły.