Dziennik elektroniczny

Przejdź do portalu Librus Rodzina,  a następnie kliknij przycisk  Librus login, który znajduje się w górnej części strony. Następnie wpisz dane logowania i kliknij „Zaloguj”.

Uzyskiwanie dostępu do dziennika

Dane dostępowe do dziennika wraz z listem powitalnym zostaną przekazane przez dyrekcję lub sekretariat po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Resetowanie hasła

Jeżeli logowałeś/aś się już na konto i podałeś/aś adres e-mail: wystarczy kliknąć „przypomnij hasło” przy logowaniu do systemu. Link do zresetowania hasła zostanie wysłany na e-maila.

Jeżeli jeszcze się nie logowałeś/aś lub nie podałeś/aś adresu e-mail do konta: należy skontaktować się z sekretariatem lub dyrekcją.

Hasło do konta ucznia może również być zresetowane z poziomu konta rodzica.

Dane do konta do nauki zdalnej

Login oraz hasło do konta Google zostaną wygenerowane i wysłane automatycznie za pomocą wiadomości na konto Ucznia (nie Rodzica) w systemie Librus Synergia. W przypadku zagubionego hasła prosimy o kontakt z administratorem poprzez dziennik elektroniczny.