Informacje organizacyjne - Szkoła Podstawowa "Edukacja"

Informacje organizacyjne

Ramowy dzienny harmonogram

7:00 – 8:00 –  Świetlicowy dyżur – poranne zabawy świetlicowe

8:00 – 14:40  – Zajęcia dydaktyczne według planu lekcji danej klasy

8:45 –  9:00  –  Przerwa śniadaniowa

12:30 – 12:45 – Przerwa obiadowa – klasy starsze

13:45 – 14:00 – Przerwa obiadowa – klasy młodsze

15:00 – 16:00 – Odrabianie  zadań domowych (fakultatywnie)

wtorek, środa, czwartek – 14:00-16:35 – Planowane zajęcia pozalekcyjne

16:00 – 17:00 – Zajęcia i zabawy świetlicowe

Plan zajęć szkoły podstawowej (ostatnia aktualizacja: 07.09.2020)

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna

18 – 31 stycznia 2021 r. – Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

2 czerwca 2021 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć

25 czerwca 2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Wyświetl kalendarz roku szkolnego

Wyświetl kalendarz imprez

Kadra pedagogiczna szkoły

Lidia Bassy  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Nauczyciel języka niemieckiego

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel przyrody

Nauczyciel biologii

Nauczyciel katechezy

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel chemii

Nauczyciel świetlicy

Pedagog szkolny

Instruktorzy na basenie

Nauczyciel informatyki

Nauczyciel plastyki i techniki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego klasy 0

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa I

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa II, świetlicy, nauczanie indywidualne

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa III i świetlica

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V

Nauczyciel WF, wychowawca klasy VI

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII

Pracownicy administracyjni

Pracownik gospodarczy

Sekretarz szkoły

 

Dokumenty

Poniżej znajdują się Statut Szkoły Podstawowej Edukacja, regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły, decyzja o wpisie ewidencji szkół oraz inne ważne dokumenty. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Statut Szkoły Podstawowej Edukacja

Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

Decyzja o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Pozytywna decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie założenia szkoły.

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Edukacja domowa

Oświadczenie rodzica o Covid-19

Procedura organizacji opieki podczas pandemii Covid-19

List z dnia 12.04.2021 udostępniony na polecenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty