Informacje organizacyjne

Harmonogram dnia

 • 7:00 – 8:00 –  Świetlicowy dyżur – poranne zabawy świetlicowe
 • 8:00 – 14:40  – Zajęcia dydaktyczne według planu lekcji danej klasy (starsze klasy do 15:30)
 • 8:45 –  9:00  –  Przerwa śniadaniowa – klasy 4-8
 • 9:40 –  9:55  –  Przerwa śniadaniowa – klasy 1-3
 • 12:30 – 12:55 – Przerwa obiadowa – klasy 4-8
 • 13:25 – 13:55 – Przerwa obiadowa – klasy 1-3
 • 15:00 – 16:00 – Odrabianie  zadań domowych (fakultatywnie)
 • wtorek, środa, czwartek – 14:00 – 16:35 – Planowane zajęcia pozalekcyjne
 • 16:00 – 17:00 – Zajęcia i zabawy świetlicowe

Aktualny plan zajęć

Ostatnia aktualizacja:
20 października 2021 r.

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 • 1 września 2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 12 listopad 2021 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć
 • 23 grudnia 2021 r. – 1 stycznia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – Ferie zimowe
 • 14 – 19 kwietnia 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 2 maja 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć
 • 17 czerwca 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć
 • 24 czerwca 2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie

Pracownicy Szkoły Podstawowej "Edukacja"

Kadra pedagogiczna szkoły

 • Lidia Bassy  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii
 • Nauczyciel języka niemieckiego
 • Nauczyciel matematyki
 • Nauczyciel języka polskiego
 • Nauczyciel muzyki
 • Nauczyciel przyrody
 • Nauczyciel biologii
 • Nauczyciel katechezy
 • Nauczyciel fizyki
 • Nauczyciel chemii
 • Nauczyciel świetlicy
 • Pedagog szkolny
 • Instruktorzy na basenie
 • Nauczyciel informatyki
 • Nauczyciel plastyki i techniki
 • Nauczyciele wychowania przedszkolnego klasy 0
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa I
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa II, świetlicy, nauczanie indywidualne
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa III i świetlica
 • Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV
 • Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V
 • Nauczyciel WF, wychowawca klasy VI
 • Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII

Pracownicy administracyjni

 • Pracownik gospodarczy
 • Sekretarz szkoły