Informacje organizacyjne - Szkoła Podstawowa "Edukacja"

Informacje organizacyjne

Ramowy dzienny harmonogram

7:00 – 8:00 –  Świetlicowy dyżur – poranne zabawy świetlicowe

8:00 – 14:40  – Zajęcia dydaktyczne według planu lekcji danej klasy (starsze klasy do 15:30)

8:45 –  9:00  –  Przerwa śniadaniowa – klasy 4-8

9:40 –  9:55  –  Przerwa śniadaniowa – klasy 1-3

12:30 – 12:55 – Przerwa obiadowa – klasy 4-8

13:25 – 13:55 – Przerwa obiadowa – klasy 1-3

15:00 – 16:00 – Odrabianie  zadań domowych (fakultatywnie)

wtorek, środa, czwartek – 14:00-16:35 – Planowane zajęcia pozalekcyjne

16:00 – 17:00 – Zajęcia i zabawy świetlicowe

Plan zajęć szkoły podstawowej (ostatnia aktualizacja: 20.10.2021)

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

12 listopad 2021 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć

23 grudnia 2021 r. – 1 stycznia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – Ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć

17 czerwca 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć

24 czerwca 2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wyświetl ogólny kalendarz roku szkolnego

Wyświetl kalendarz imprez

Kadra pedagogiczna szkoły

Lidia Bassy  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Nauczyciel języka niemieckiego

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel przyrody

Nauczyciel biologii

Nauczyciel katechezy

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel chemii

Nauczyciel świetlicy

Pedagog szkolny

Instruktorzy na basenie

Nauczyciel informatyki

Nauczyciel plastyki i techniki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego klasy 0

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa I

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa II, świetlicy, nauczanie indywidualne

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa III i świetlica

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V

Nauczyciel WF, wychowawca klasy VI

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII