Informacje organizacyjne - Szkoła Podstawowa "Edukacja"

Informacje organizacyjne

Ramowy dzienny harmonogram

8:00 – 14:40  – Zajęcia dydaktyczne według planu lekcji danej klasy

7:00 – 8:00 –  Świetlicowy dyżur – poranne zabawy świetlicowe

8:45 –  9:00  –  Przerwa śniadaniowa

11:35 – 11:55 – Przerwa obiadowa –  zupa

12:40 – 13:00 – Przerwa obiadowa  – drugie danie

15:00 – 16:00 – Odrabianie  zadań domowych

16:00 – 17:00 – Planowe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami

16:00 – 17:00 – Zajęcia i zabawy świetlicowe

Tygodniowy przydział godzin, obowiązujący od 4 września 2017 r.

Plan zajęć szkoły podstawowej (ostatnia aktualizacja: 07.09.2020)

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna

10 – 23 lutego 2019 r. – Ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2019 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

12 czerwca 2020 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć

26 czerwca 2020 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – Ferie letnie

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Wyświetl kalendarz roku szkolnego

Wyświetl kalendarz imprez

Kadra pedagogiczna szkoły

Lidia Bassy  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Nauczyciel języka niemieckiego

Nauczyciel matematyki, logiki

Nauczyciel języka polskiego, opiekun gazetki szkolnej

Nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny

Nauczyciel WF, instruktor na basenie

Nauczyciel WF

Nauczyciel podstaw ekonomii

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa I, świetlicy

Nauczyciel informatyki, plastyki, techniki

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa III, świetlicy, nauczanie indywidualne

Nauczyciel muzyki

Nauczyciel przyrody

Nauczyciel katechezy

Pracownicy administracyjni

Pracownik gospodarczy

Sekretarz szkoły

 

Dokumenty

Poniżej znajdują się Statut Szkoły Podstawowej Edukacja, regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły, decyzja o wpisie ewidencji szkół oraz inne ważne dokumenty. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Statut Szkoły Podstawowej Edukacja

Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

Decyzja o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Pozytywna decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie założenia szkoły.

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Edukacja domowa

Oświadczenie rodzica o Covid-19

Procedura organizacji opieki podczas pandemii Covid-19