Informacje organizacyjne - Szkoła Podstawowa "Edukacja"

Informacje organizacyjne

Ramowy dzienny harmonogram

8:00 – 14:40  – Zajęcia dydaktyczne według planu lekcji danej klasy

7:00 – 8:00 –  Świetlicowy dyżur – poranne zabawy świetlicowe

9:40 – 9:55  –  Przerwa śniadaniowa

11:35 – 11:55 – Przerwa obiadowa –  zupa

12:40 – 13:00 – Przerwa obiadowa  – drugie danie

15:00 – 16:00 – Odrabianie  zadań domowych

16:00 – 17:00 – Planowe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami

16:00 – 17:00 – Zajęcia i zabawy świetlicowe

Tygodniowy przydział godzin, obowiązujący od 4 września 2017 r.

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

4.09.2017 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego (godzina 10:00)

14.10.2017 r. – Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

23-31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2018 r. – Koniec pierwszego semestru

15-28 stycznia 2018 r. – Ferie zimowe: województwo dolnośląskie

29 marca-3 kwietnia 2018 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca 2018 r. – Koniec roku szkolnego

Kadra pedagogiczna szkoły

Lidia Bassy  – dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Maria Frank-Banaszewska – nauczyciel języka niemieckiego

Elżbieta Białecka-Piątkowska – nauczyciel matematyki, logiki

Małgorzata Budzińska – nauczyciel języka polskiego, opiekun gazetki szkolnej

Alicja Fistek – nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny

Adam Karasewicz – nauczyciel W-F, instruktor na basenie

dr Marek Lewandowski – nauczyciel W-F,

dr inż. Jarosław Wąsiński – podstaw ekonomii

Anna Arcimiuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa I, świetlicy

Marlena Lachowska – nauczyciel informatyki, plastyki, techniki

Agnieszka Nowaczyk – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV

Danuta Felińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej klasa III, świetlicy, nauczanie indywidualne

Aleksander Piechaczek – nauczyciel muzyki

Sandra Rydzewska – nauczyciel przyrody

Ks. Tomasz Dulski – nauczyciel katechezy

Pracownicy administracyjni

Krystyna Filip – pracownik gospodarczy

Agnieszka Ziobrowska – sekretarz szkoły

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wyświetl kalendarz roku szkolnego

 

Dokumenty

Poniżej znajdują się Statut Szkoły Podstawowej Edukacja oraz decyzja o wpisie ewidencji szkół. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Statut Szkoły Podstawowej Edukacja

Decyzja o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Pozytywna decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie założenia szkoły.