Konkurs „Jesienna kompozycja”

Szanowni Uczniowie,

serdecznie Was zachęcamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. Jesienna kompozycja” 🍂 Prace należy złożyć do 26 października 2021 r. Szczegółowe informacje i zasady są zamieszczone w regulaminie konkursu, który znajdziecie poniżej. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! 🍀

Plakat

Plakat - jesienna kompozycja

 

Regulamin konkursu

I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa “Edukacja”, ul. Krakowska 52-62, Wrocław
II. TERMINY
CZAS TRWANIA KONKURSU:

 • 04.10.2021 r. – 29.10.2021 r.
 • prace należy dostarczyć do Opiekuna konkursu (Teresa Milewicz) do 26.10.2021 (wtorki i czwartki, sala nr 008).
 • ogłoszenie wyników nastąpi 29 października 2021 r.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

 • Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej “ Edukacja” i oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych klas 0-III, klas IV-VII.
 • Każdy osoba może zgłosić 1 płaską kompozycję w formacie A4 (klasy I-IV), w formacie A3 (klasy V-VIII).
 • Praca powinna być własnoręcznie wykonana.
 • Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dowolnej techniki, używając różnych, naturalnych materiałów i narzędzi (np. kleju, sznurków, drutu, gąbki, farb, elementów służących do uwydatnienia poszczególnych fragmentów kompozycji).
 • Uczniowie przedstawiają jesień.
 • Każda praca musi posiadać tytuł oraz dane uczestnika: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko wychowawcy (na odwrocie).
 • Praca musi być zaopatrzona w ramkę, np. papierowe passe partout, może też zostać naklejona na większy format kartki.

IV. KRYTERIA OCENY:

 • Estetyka wykonanych prac;
 • Oryginalność, pomysłowość;
 • Zgodność pracy z tematem;
 • Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

 • prace oceniać będzie Komisja Konkursowa – Jury powołana przez Organizatora;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.10.2020 r. do godz.15:00 na stronie internetowej naszej Szkoły;
 • Organizator przewiduje I, II, III nagrodę.
 • Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 • Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Karta zgłoszenia obejmuje oświadczenie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie oraz zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w placówce.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawy prac biorących udział w Konkursie i nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.
 4. Organizator może nie rozstrzygnąć konkurs w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
 5. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Opiekunem.