4 października 2021 - Szkoła Podstawowa Edukacja
Konkurs „Jesienna kompozycja”

Konkurs „Jesienna kompozycja”

Szanowni Uczniowie, serdecznie Was zachęcamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. Jesienna kompozycja” 🍂 Prace należy złożyć do 26 października 2021 r. Szczegółowe informacje i zasady są zamieszczone w regulaminie konkursu, który znajdziecie poniżej. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! 🍀 Plakat   Regulamin konkursu I. ORGANIZATOR Szkoła Podstawowa “Edukacja”, ul. Krakowska 52-62, Wrocław II. TERMINY CZAS TRWANIA KONKURSU: 04.10.2021 r. – 29.10.2021 r. prace należy dostarczyć do Opiekuna konkursu (Teresa Milewicz) do 26.10.2021 (wtorki i czwartki, sala nr 008). ogłoszenie wyników nastąpi 29 października 2021 r. III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej “ Edukacja” i oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych klas 0-III, klas IV-VII. Każdy osoba może zgłosić 1 płaską kompozycję w formacie A4 (klasy I-IV), w formacie A3 (klasy V-VIII). Praca powinna być własnoręcznie wykonana. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dowolnej techniki, używając różnych, naturalnych materiałów i narzędzi (np. kleju, sznurków, drutu, gąbki, farb, elementów służących do uwydatnienia poszczególnych fragmentów kompozycji). Uczniowie przedstawiają jesień. Każda praca musi posiadać tytuł oraz dane uczestnika: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko wychowawcy (na odwrocie). Praca musi być zaopatrzona w ramkę, np. papierowe passe partout, może też zostać naklejona na większy format kartki. IV. KRYTERIA OCENY: Estetyka wykonanych prac; Oryginalność, pomysłowość; Zgodność pracy z tematem; Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. V. OCENA PRAC I NAGRODY: prace oceniać będzie Komisja Konkursowa – Jury powołana przez Organizatora; wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.10.2020 r. do godz.15:00 na stronie internetowej naszej Szkoły; Organizator przewiduje I, II, III nagrodę. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac. VI....