Oferta edukacyjna

Zerówka

Oddział przedszkolny

Klasy 1-3

W klasach 1-3 stawiamy na wszechstronny rozwój dzieci, oferując bogaty program edukacyjny wzbogacony o dodatkowe zajęcia językowe i matematyczno- przyrodnicze. W każdej klasie uczniowie mają 5 godzin tygodniowo języka angielskiego oraz 2 godziny języka niemieckiego od samego początku edukacji. Dzięki temu dzieci szybko opanowują podstawy obu języków i są przygotowane do dalszej nauki w starszych klasach.

Dodatkowo, nasza szkoła oferuje dodatkową godzinę matematyki tygodniowo, co pozwala uczniom na gruntowne opanowanie materiału oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. W ramach lekcji wychowania fizycznego dzieci uczęszczają na basen, co wspiera ich rozwój fizyczny i zdrowy tryb życia.

Nasza stołówka, obsługiwana przez zewnętrzną firmę cateringową Weranda Smaków, oferuje zdrowe i smaczne posiłki. Orientacyjny koszt dziennego wyżywienia to 23,50 zł, a zamówienia można składać wygodnie przez aplikację.

 

 

 

 

 

 

Klasy 4-8

W klasach 4-8 kontynuujemy intensywną naukę języków obcych, zapewniając uczniom 5 godzin języka angielskiego i 2 godziny języka niemieckiego tygodniowo. Dodatkowa godzina matematyki w klasach 4-7 oraz 3 godziny matematyki w klasie 8 pomagają uczniom rozwijać umiejętności analityczne i przygotowują ich do wyzwań edukacyjnych na wyższym poziomie.

Stołówka Weranda Smaków zapewnia zdrowe i zbilansowane posiłki, zamawiane przez aplikację, co ułatwia organizację wyżywienia.

Opłaty i rekrutacja do szkoły

Zajęcia dodatkowe

Zalety uczenia się w naszej Szkole Podstawowej "Edukacja"

 • 5 godzin języka angielskiego tygodniowo
 • 2 godziny języka niemieckiego tygodniowo od klasy 1
 • Dodatkowe 3 godziny matematyki tygodniowo w 8 klasie
 • Lekcje wychowania fizycznego na basenie
 • Zdrowe i smaczne posiłki od firmy cateringowej Weranda Smaków, zamówienia przez aplikację
 • Rozwijanie pewności siebie, samodzielności i samokontroli
 • Nauka odpowiedzialnego podejmowania decyzji
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie empatii, komunikacji i współpracy
 • Aktywne lekcje na świeżym powietrzu
 • Szeroka oferta zajęć dodatkowych
 • Indywidualne podejście do ucznia, wsparcie psychologa i pedagoga
 • Profesjonalna i zaangażowana kadra nauczycielska
 • Bezpieczna i przyjazna atmosfera
 • Skuteczne przygotowanie do dalszej edukacji

Jak wygląda nauka w naszej szkole?

Samodzielność i odpowiedzialność

Uczymy dzieci, że są zdolne do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Stawiamy na rozwijanie umiejętności samokontroli, planowania oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.

Budowanie pozytywnych relacji

W naszej szkole bardzo ważne są relacje między uczniami. Poprzez różnorodne aktywności i projekty grupowe, uczymy dzieci współpracy, komunikacji i empatii. Dzięki temu rozwijają umiejętność budowania trwałych i wartościowych relacji z innymi.

Różnorodność i aktywność

Nasze lekcje są dynamiczne i zróżnicowane. Oprócz tradycyjnych zajęć w klasach, organizujemy liczne aktywności dodatkowe, w tym zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe i techniczne. Dzięki temu każde dziecko ma możliwość odkrywania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Nowoczesne zaplecze edukacyjne

Nasza szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami, w tym salą biologiczno-chemiczną, pracowniami komputerowymi oraz salą gimnastyczną. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do odpowiednich narzędzi i środowiska do efektywnej nauki i eksploracji różnych dziedzin.

Angażowanie uczniów w życie szkoły

Chcemy, aby uczniowie czuli się aktywnie zaangażowani w życie szkoły. Dlatego zachęcamy ich do udziału w samorządzie szkolnym, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz inicjatywach społecznych. Dzięki temu uczą się demokracji, odpowiedzialności społecznej i pracy w grupie.

Rozwój przez doświadczenie

Wierzymy, że najlepszą formą nauki jest nauka przez doświadczenie. Dlatego organizujemy liczne wycieczki, warsztaty i projekty badawcze, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób praktyczny.

Edukacja domowa

Prywatna Szkoła Podstawowa „Edukacja” udostępnia możliwość edukacji domowej. Wspieramy rodziców w procesie uczenia swoich dzieci w domu. Jeśli chcecie wybrać tą formę kształcenia dla swoich podopiecznych prosimy o kontakt bezpośrednio z dyrektorem szkoły.