Ograniczona liczba miejsc - Szkoła Podstawowa Edukacja