Jakie są przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin

W tym artykule omawiamy kluczowe aspekty struktury lekcji oraz przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej, skupiając się na pierwszych trzech klasach aż do klasy ósmej. Przedstawimy, jak zmienia się oferta przedmiotów i liczba godzin lekcyjnych wraz z postępem edukacji, oraz jakie dodatkowe zajęcia są dostępne dla uczniów.

Dzieci malują farbami.

Przedmioty w klasach 1-3: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej

W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej uczniowie kształcą się w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Nie ma tu jeszcze podziału na konkretne przedmioty, a lekcje obejmują różnorodne zagadnienia z języka polskiego, matematyki oraz innych dziedzin wiedzy. W trakcie jednej godziny lekcyjnej mogą uczyć się zarówno tabliczki mnożenia, jak i czytania. Edukacja wczesnoszkolna obejmuje 20 godzin tygodniowo na każdym z etapów nauki, co daje łącznie 60 godzin. Warto zaznaczyć, że w rozporządzeniu znalazły się także dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora, co daje możliwość elastycznego dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów.

Przedmioty w 4 klasie: Pierwsze spotkanie z konkretami

Po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej uczniowie przechodzą do klasy 4, gdzie pojawiają się już konkretne przedmioty szkolne. W tym etapie uczniowie mają zajęcia z języka polskiego, matematyki, historii, czy też przedmiotów przyrodniczych. Zmienia się również sposób oceniania – zamiast opisowych, uczniowie otrzymują oceny cyfrowe. W 4. klasie uczniów obowiązuje łącznie 24 godziny lekcyjne tygodniowo, co stanowi kolejny krok w ich edukacyjnej podróży.

Nowości w 5 klasie: Wprowadzenie geografii i biologii

Wraz z przekroczeniem progu 5. klasy szkoły podstawowej uczniowie spotykają się z dwoma nowymi przedmiotami – geografią i biologią. W porównaniu do poprzedniego etapu, kiedy to obowiązywały zajęcia z przyrody, wprowadzenie tych dwóch nowych dziedzin wiedzy stanowi istotny krok w rozwoju uczniów. Dodatkowo, liczba godzin lekcyjnych wzrasta o jedną w porównaniu do poprzedniej klasy, co daje więcej możliwości zdobywania nowych umiejętności i wiedzy.Nowe wyzwania w 7. klasie: Rozszerzanie horyzontów

Wraz z wejściem w 7. klasę uczniowie spotykają się z kilkoma nowymi przedmiotami, takimi jak drugi język obcy, chemia oraz fizyka. Liczba godzin lekcyjnych również zwiększa się, co pozwala na bardziej wszechstronne kształcenie się. Dodatkowo, w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, uczniowie mają możliwość zgłębiania tematów związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, co może okazać się niezwykle pomocne w planowaniu ich przyszłej ścieżki zawodowej.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w 8 klasie: Skupienie na istotnych treściach

Ostatni rok szkoły podstawowej to czas skupienia się na istotnych treściach, przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty. W planie lekcji pojawiają się nowe przedmioty, takie jak wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa, które mają za zadanie poszerzyć horyzonty uczniów i przygotować ich do życia w społeczeństwie. Mimo zmniejszenia liczby godzin lekcyjnych w porównaniu do poprzedniej klasy, intensywność nauki pozostaje wysoka, co daje uczniom solidne fundamenty do dalszego rozwoju.

Dzieci odrabiają wspólnie lekcje.

Przedmioty w szkole podstawowej: Wykaz i wymiar godzin

W szkole podstawowej obowiązkowymi przedmiotami są:

 • biologia;
 • chemia;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • edukacja wczesnoszkolna;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia;
 • informatyka;
 • język obcy nowożytny;
 • drugi język obcy nowożytny;
 • język polski;
 • matematyka;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • przyroda;
 • technika;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • wychowanie fizyczne.

Dodatkowo uczeń może uczęszczać na lekcje z religii lub etyki, jednak nie są one obowiązkowe.

Przedmioty w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Na pierwszym etapie nauki, czyli w klasach I-III, nie ma podziału na przedmioty. Uczniowie realizują edukację wczesnoszkolną, w trakcie której uczą się zagadnień z zakresu języka polskiego, matematyki czy innych przedmiotów. Nie ma jednak rozróżnienia na poszczególne dziedziny wiedzy. W trakcie jednej godziny lekcyjnej mogą uczyć się zarówno tabliczki mnożenia, jak i czytania. Edukacja wczesnoszkolna obejmuje 20 godzin tygodniowo na każdym z etapów nauki, co w klasach I-III łącznie daje 60 godzin. Warto zaznaczyć, że w rozporządzeniu znalazły się także dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora.

Przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej

Czwarta klasa rozpoczyna bardzo ważny etap w życiu każdego ucznia. Pojawiają się wówczas przedmioty szkolne, a także oceny cyfrowe, a nie opisowe, jak to było w klasach 1-3. Jakie są przedmioty w IV klasie?

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 4 klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Przyroda: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie w 4 klasie szkoły podstawowej uczniów obowiązują tygodniowo 24 godziny lekcyjne.

 

Przedmioty w 5 klasie szkoły podstawowej

W 5 klasie szkoły podstawowej pojawiają się dwa nowe przedmioty: geografia i biologia. Z kolei uczniów nie obowiązują już lekcje przyrody. Ponadto piątoklasiści mają o jedną więcej niż w klasie 4 lekcję historii. Jakie są przedmioty w V klasie?

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 5 klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo w 5 klasie dzieci odbywają łącznie 25 godzin lekcyjnych, a więc o jedną więcej, niż w 4 klasie.

 

Przedmioty w 6 klasie szkoły podstawowej

W 6. klasie obowiązują dokładnie takie same przedmioty, jak w 5. klasie, nie zmienia się także wymiar zajęć, a więc jest ich 25 w tygodniu. Jakie są przedmioty w VI klasie?

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 6 klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

 

Przedmioty w 7 klasie szkoły podstawowej

W 7 klasie dochodzi kilka nowych przedmiotów: drugi język obcy, chemia oraz fizyka. Poza tym zwiększa się tygodniowy wymiar godzin – będzie ich o 7 więcej. Jakie są przedmioty w VII klasie?

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 7 klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo dzieci w 7 klasie mają 32 (+2) godziny lekcyjne.

 

Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej

W ostatniej klasie szkoły podstawowej rozpoczynają się intensywne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. W planie lekcji od 8 klasy nie ma już muzyki i plastyki, pojawiają się z kolei: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Jakie są przedmioty w VIII klasie?

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 8 klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wiedza o społeczeństwie: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

W sumie w 8 klasie jest o jedną godzinę mniej zajęć niż w 7, co daje łącznie 31 godzin lekcyjnych (+2). W ramowym planie lekcji (podobnie jak w 7 klasie) przewidziane są minimum 10 godzin zajęć z doradztwa zawodowego, które mogą być realizowane na różnych zajęciach, takich jak lekcje wychowawcze czy zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego.

Dzieci układają litery na stole.

Podsumowanie

Podsumowując, przedstawione artykuł zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów obowiązkowych i ich wymiar godzin w szkole podstawowej, począwszy od klas I-III aż do klasy ósmej. Przedstawiono również, jak wraz z postępem edukacji, zmienia się oferta przedmiotów oraz liczba godzin lekcyjnych. Zwrócono uwagę na różnice w programie na poszczególnych etapach nauki oraz na dodatkowe zajęcia, takie jak lekcje z religii czy etyki, oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Całość prezentuje kompleksowy obraz struktury lekcji w polskiej szkole podstawowej, uwzględniając różnorodność przedmiotów i ich znaczenie w procesie edukacji.

Dowiedz się więcej i przejdź do artykułu: Ile lat ma dziecko w szkole podstawowej? Etapy edukacji w polskiej szkole podstawowej